Historiek

Reeds in 1922 werd door de toenmalige pastoor van Bellingen aan de zusters van de congregatie St Vincentius a Paulo te Sint Denijs Westrem gevraagd zich met het onderwijs in de parochie bezig te houden. Ze vestigden zich in de verlaten kasteelhoeve van Terloo. Door de jaren heen evolueerde dit initiatief van een kleuter- en lagere school naar een franstalige kostschool en een school voor buitengewoon lager onderwijs voor kinderen met een mentale handicap.

In 1966 werd het "Medisch Pedagogisch Instituut St. Jozef" erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin.

Eind de jaren '70 werd het steeds duidelijker dat het uitbouwen van een eigentijdse pedagogische werking, niet mogelijk was binnen de toen beschikbare infrastructuur en omkadering.

Dit leek best realiseerbaar door de oprichting van een nieuwe vzw die zich specifiek zou bezighouden met de verdere uitbouw van het internaat (MPI).

Op 14 oktober 1978 werd de vzw "Huize Terloo" opgericht. Dit werd een samenwerkingsinitiatief tussen de congregatie en leken. In de Raad van Bestuur kregen de leken dan ook een ruime plaats.

De nieuwe vzw stelde zich tot taak de infrastructuur van het MPI aan te passen aan de toenmalige behoeften. Zij wilden ook de praktische en inhoudelijke werking zo uitbouwen dat de begeleiding, opvoeding en behandeling van de kinderen en jongeren die er verbleven op de meest optimale manier kon gebeuren.

In september 1979 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw.

Sinds 1981 worden max. 60 kinderen tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen en/of licht mentale handicap in de huidige gebouwen opgevangen.

De huidige erkenning en subsidiƫring gebeurt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Aangezien de plaatselijke kloostergemeenschap te Bellingen steeds kleiner werd en er geen verjonging meer te verwachten viel, werd de vzw "Huize Terloo" midden 1995 overgedragen aan de Broeders van Liefde als "Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo." Vanaf 1 januari 1996 werd de v.z.w. ontbonden en werd Huize Terloo opgenomen in de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde onder de naam Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo.

Sindsdien maken wij deel uit van een grote organisatie waartoe meer dan 50 scholen, 15 psychiatrische ziekenhuizen, 12 orthopedagogische centra en tal van kleinere initiatieven behoren. (meer info www.fracarita.org)